Åland

Forkod
38015
Namn
Åland
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden Järlåsa, sedan -1927 Skogs-Tibble, 1927-05-01-1961 Järlåsa, 1962- Vänge.
Husförhörslängd
1738-.

Administrativ historik

Namn
Åland
Geo-id
38015000
Tid
0 - 9999