Tullstorp

Forkod
128726
Namn
Tullstorp
Län
Skåne
Pastorat
-1542 eget, 1542-1929 Tullstorp och Svenstorp, 1929-05-01-1961 Östra Vemmenhög, 1962- Klagstorp.
Husförhörslängd
(1683), 1799,

Administrativ historik

Namn
Tullstorp
Geo-id
128726000
Tid
0 - 9999