Tuna

Forkod
38040
Namn
Tuna
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1961 Tuna och Stavby, 1962-1971 Alunda, 1972- Rasbo.
Husförhörslängd
1693-.

Administrativ historik

Namn
Tuna (c-län)
Geo-id
38040000
Tid
0 - 9999