Tunaberg

Forkod
48005
Namn
Tunaberg
Alias
Näveberg
Indelning
1538 utbruten ur Tuna som kapellförsamling.
Län
Södermanlands
1860-12-11 överfört Ingevallshytta och 1887-12-12 Häradstorp från Kvarsebo i Östergötlands län till Tunaberg i Södermanlands län.
Pastorat
först Tuna, slutet av 1580-talet-1626 eget, 1626-1920 Tuna, 1920-05-01- eget.
Husförhörslängd
(1688), 1748-.

Administrativ historik

Namn
Tunaberg
Geo-id
48005000
Tid
0 - 9999