Blacksta

Forkod
48209
Namn
Blacksta
Län
Södermanlands
Pastorat
-1920 Blacksta och Vadsbro, 1920-05-01-1961 Vadsbro, 1962-1976 Årdala, 1977- Bettna.
Husförhörslängd
1735-.

Administrativ historik

Namn
Blacksta
Geo-id
48209000
Tid
0 - 9999