Tydje

Forkod
158500
Namn
Tydje
Indelning
mellan 1867 och 1870 uppgått i Tösse med Tydje.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Tösse.
Husförhörslängd
(1757), 1797-1895.

Administrativ historik

Namn
Tydje
Geo-id
158504002
Tid
0 - 1866
succ
Tösse med tydje 158504000
1867 - 9999