Blackstad

Forkod
88316
Namn
Blackstad
Län
Kalmar
Pastorat
-1972 Locknevi, 1973- Hallingeberg.
Husförhörslängd
(1759), 1774-.

Administrativ historik

Namn
Blackstad
Geo-id
88316000
Tid
0 - 9999