Bladåker

Forkod
38029
Namn
Bladåker
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet - 1961 Ekeby, 1962-1973 Knutby, 1974- Almunge.
Husförhörslängd
1738-

Administrativ historik

Namn
Bladåker
Geo-id
38029000
Tid
0 - 9999