Tystberga

Forkod
48020
Namn
Tystberga
Län
Södermanlands
Pastorat
-1940 Bälinge, 1941- Tystberga och Bälinge.
Husförhörslängd
(1705), 1794-.

Administrativ historik

Namn
Tystberga
Geo-id
48020000
Tid
0 - 9999