Blädinge

Forkod
76408
Namn
Blädinge
Län
Kronobergs
Pastorat
medeltiden Skatelöv, sedan Vislanda.
Husförhörslängd
(1681), 1765-.

Administrativ historik

Namn
Blädinge
Geo-id
76408000
Tid
0 - 9999