Ullstorp

Forkod
116001
Namn
Ullstorp
Indelning
1926 del till Tomelilla vid dess bildande.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1940 Ullstorp och Bollerup, 1941-1961 Glemminge, 1962-1976 Tomelilla, 1976-10-01-1985 Tryde, 1985-04-25- Tomelilla.
Husförhörslängd
(1687), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Ullstorp
Geo-id
116001000
Tid
0 - 9999