Undersvik

Forkod
218308
Namn
Undersvik
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1868 Arbrå, 1868-03-17-1961 eget, 1962- Arbrå.
Husförhörslängd
1747-.

Administrativ historik

Namn
Undersvik
Geo-id
218308000
Tid
0 - 9999