Blentarp

Forkod
126505
Namn
Blentarp
Län
Skåne
Pastorat
-1555 eget, 1555- Sövde.
Husförhörslängd
(1683), 1812-.

Administrativ historik

Namn
Blentarp
Geo-id
126505000
Tid
0 - 9999