Utby

Forkod
148000
Namn
Utby
Indelning
1473-08-17 utbrutet Götaholm (Nylöse), 1571 uppgått i Partille.
Län
Västra Götalands
Övrigt
-1928 i Partille, sedan Nylöse.
Pastorat
åtminstone 1528-1544 Nylöse, omkring 1545-1571 Partille.