Utby

Forkod
168004
Namn
Utby
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1504 Ullervad, 1504-1924 Ekby, 1924-05-01- (beslut 1918-06-14 och 1923-06-01) Ullervad.
Husförhörslängd
(1743), 1829-.

Administrativ historik

Namn
Utby (r-län)
Geo-id
168004000
Tid
0 - 9999