Blidsberg

Forkod
158427
Namn
Blidsberg
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1982 Blidsberg, Dalum och Humla, 1983- Blidsberg, Dalum, Humla och Kölaby.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Blidsberg
Geo-id
158427000
Tid
0 - 9999