Vad

Forkod
168328
Namn
Vad
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Hjälstad, 1962- Götlunda.
Husförhörslängd
1747- (lucka 1763).
Arkiv
födelseböcker -1942 hos pastorsämbetet i Fägre.

Administrativ historik

Namn
Vad
Geo-id
168328000
Tid
0 - 9999