Väddö

Forkod
18803
Namn
Väddö
Län
Stockholms
Pastorat
-1961 eget, 1962- Väddö och Björkö-Arholma.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Väddö
Geo-id
18803000
Tid
0 - 9999