Vadensjö

Forkod
128210
Namn
Vadensjö
Län
Skåne
Pastorat
-1860 Örja, 1860-1941 Vadensjö och Örja, 1942- (beslut 1926-12-03 och 1941-01-31) Härslöv.
Husförhörslängd
(1696), 1809-.

Administrativ historik

Namn
Vadensjö
Geo-id
128210000
Tid
0 - 9999