Blomskog

Forkod
176505
Namn
Blomskog
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1640 Blomskog, Trankil, Torrskog, Vårvik och Silbodal, 1640-1680 Blomskog, Trankil och Torr- t, skog, 1680-1961 Blomskog, Trankil, Torrskog och Vårvik, 1962- Blomskog och Trankil.
Husförhörslängd
1771,

Administrativ historik

Namn
Blomskog
Geo-id
176505000
Tid
0 - 9999