Vaksala

Forkod
38004
Namn
Vaksala
Län
Uppsala
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Vaksala
Geo-id
38004000
Tid
0 - 9999