Vallby

Forkod
38111
Namn
Vallby
Län
Uppsala
Pastorat
-1799 eget, 1799-1942 Vallby och Arnö, 1943(beslut 1919-07-16 och 1942-10- 23)-1961 Lillkyrka, 1962- Veckholm.
Husförhörslängd
(1701), 1739-.

Administrativ historik

Namn
Vallby (c-län)
Geo-id
38111000
Tid
0 - 9999