Vallby

Forkod
48409
Namn
Vallby
Län
Södermanlands
Pastorat
-1919 Vallby och Hammarby, 1919-05-01-1961 Kjula, 1962-1979 Jäder, 1979-07-01- Kjula.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Vallby (d-län)
Geo-id
48409000
Tid
0 - 9999