Valstad

Forkod
168512
Namn
Valstad
Län
Skaraborgs
Pastorat
medeltiden (troligen från 1300-talet) Valstad, Heligestad, Kymbo, Vättak och Suntak, sedan -1638 Valstad, Kymbo, Vättak och Suntak, 1638-1691 Valstad, Kymbo och Vättak, 1691-03-19-1961 Valstad, Kymbo,
Husförhörslängd
(1695), 1806-.

Administrativ historik

Namn
Valstad
Geo-id
168512000
Tid
0 - 9999