Valtorp

Forkod
168638
Namn
Valtorp
Län
Skaraborgs
Pastorat
till 1400-talet moderförsamling, sedan -1920 Segerstad, 1920-05-01- Stenstorp.
Husförhörslängd
1806

Administrativ historik

Namn
Valtorp
Geo-id
168638000
Tid
0 - 9999