Vånga

Forkod
118034
Namn
Vånga
Län
Kristianstads
Pastorat
Oppmanna.
Husförhörslängd
(1683), 1817-.

Administrativ historik

Namn
Vånga (l-län)
Geo-id
118034000
Tid
0 - 9999