Vänge

Forkod
98040
Namn
Vänge
Alias
Vänge och Läby
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden Vänge, Guldrupe och Viklau, sedan -1942 Vänge, Buttle och Guldrupe, 1943(beslut 1932-09-16 och 1942-03-13)-1961 Vänge, Buttle, Guldrupe, Sionhem och Viklau, 1962-Vänge, Buttle, Guldrupe, Sj
Husförhörslängd
1761-.

Administrativ historik

Namn
Vänge (i-län)
Geo-id
98040000
Tid
0 - 9999