Vanstad

Forkod
126509
Namn
Vanstad
Län
Skåne
Pastorat
-1933 Vanstad och Tolånga, 1933-05-01(beslut 1924-05-23 och 1933-02-10) -1961 Vanstad, Tolånga, Röddinge och Ramsåsa, 1962- Lövestad.
Husförhörslängd
(1683), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Vanstad
Geo-id
126509000
Tid
0 - 9999