Vantör

Forkod
18023
Namn
Vantör
Indelning
1957-01-01 utbruten ur Brännkyrka.
Län
Stockholms
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Vantör
Geo-id
18023000
Tid
1957 - 9999
pre
Brännkyrka 18021003
1931 - 1956