Bodarp

Forkod
128707
Namn
Bodarp
Län
Skåne
Pastorat
förr eget, omkring 1560-1961 Håslöv, 1962Hammarlöv.
Husförhörslängd
(1684), 1772-

Administrativ historik

Namn
Bodarp
Geo-id
128707000
Tid
0 - 9999