Värmskog

Forkod
176404
Namn
Värmskog
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
Stavnäs.
Husförhörslängd
1775-.

Administrativ historik

Namn
Värmskog
Geo-id
176404000
Tid
0 - 9999