Varnhem

Forkod
168205
Namn
Varnhem
Alias
Klostret, Skarke
Län
Skaraborgs
Övrigt
oaktat pastoratet benämndes Varnhem, räknades Eggby som moderkyrka till 1694.
Pastorat
-1540 eget, 1540-1566 Varnhem och (Norra) Lundby, 1566- Varnhem, Istrum, Eggby, Öglunda, Skärv och Lundby, omkring 1575Varnhem, Istrum, Eggby, Öglunda och Norra Lundby.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Varnhem
Geo-id
168205000
Tid
0 - 9999