Värsås

Forkod
168315
Namn
Värsås
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Varola, 1962-1973 Värsås, Varola, Ljunghem, Edåsa, Sventorp, Forsby och Mofalla, 1974- Värsås, Varola, Ljunghem, Edåsa, Sventorp och Forsby.
Husförhörslängd
1782-.

Administrativ historik

Namn
Värsås
Geo-id
168315000
Tid
0 - 9999