Bodsjö

Forkod
230507
Namn
Bodsjö
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
Revsund.
Husförhörslängd
1697-.

Administrativ historik

Namn
Bodsjö
Geo-id
230507000
Tid
0 - 9999