Vassunda

Forkod
38034
Namn
Vassunda
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1920 Vassunda och Haga, 1920-05-01-1961 Sigtuna, 1962- Knivsta.
Husförhörslängd
1744-.

Administrativ historik

Namn
Vassunda
Geo-id
38034000
Tid
0 - 9999