Boge

Forkod
98003
Namn
Boge
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan Othem.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Boge
Geo-id
98003000
Tid
0 - 9999