Västerlösa

Forkod
58015
Namn
Västerlösa
Län
Östergötlands
Pastorat
-1920 eget, 1920-05-01-1940 Västerlösa, Björkeberg och Ledberg, 19411961 Västerlösa och Björkeberg, 1962- Vikingstad.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Västerlösa
Geo-id
58015000
Tid
0 - 9999