Boglösa

Forkod
38109
Namn
Boglösa
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Lillkyrka, 1962- Veckholm.
Husförhörslängd
1750-.

Administrativ historik

Namn
Boglösa
Geo-id
38109000
Tid
0 - 9999