Västra Ed

Forkod
88308
Namn
Västra Ed
Indelning
1619 utbrutet Östra Ed, 1931 del till nybildade Överum.
Län
Kalmar
Pastorat
-1619 eget, 1619-1971 Västra Ed och Östra Ed, 1972- Västra Ed och Ukna.
Husförhörslängd
(1722), 1785-

Administrativ historik

Namn
Västra ed
Geo-id
88308000
Tid
0 - 9999