Västra Eneby

Forkod
51303
Namn
Västra Eneby
Alias
Eneby
Län
Östergötlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1937 Västra Eneby och Kisa, 1938- Kisa.
Husförhörslängd
1797-.

Administrativ historik

Namn
Västra eneby
Geo-id
51303000
Tid
0 - 9999