Västra Hoby

Forkod
128108
Namn
Västra Hoby
Län
Skåne
Pastorat
början av 1500-talet-1933 Västra Hoby och Håstad, 1933-05-01- Vallkärra.
Husförhörslängd
(1683), 1816-.
Arkiv
1723 förstört av brand.

Administrativ historik

Namn
Västra hoby
Geo-id
128108000
Tid
0 - 9999