Västra Ny

Forkod
58303
Namn
Västra Ny
Alias
Ny, Nykyrka
Län
Östergötlands
1789-1936 Östergötlands län (huvuddelen) och Örebro län (Stora Rökneö), 1937-01-01 Stora Rökneö överfört till Hammar, 1937- Västra Ny församling helt i Östergötlands län.
Övrigt
motsvarande jordebokssocken och kommun -1892 Nykyrka; 1905-1930 särskilda kyrkoböcker för Statens uppfostringsanstalt på Bona, i landsarkivet.
Pastorat
-1961 eget, 1962-1969 Godegård, 1969-10-01 Västra Ny och Godegård.
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Västra ny
Geo-id
58303000
Tid
0 - 9999