Bohusläns regemente

Forkod
148500
Namn
Bohusläns regemente
Alias
Uddevalla militärförsamling
Indelning
1919-01-01 utbruten ur Uddevalla, 1927-01-01 uppgått i Uddevalla.
Län
Västra Götalands
Husförhörslängd
1919-1926.