Älekulla

Forkod
156316
Namn
Älekulla
Län
Älvsborgs
Pastorat
Torestorp.
Husförhörslängd
1784-.
Arkiv
1784 delvis förstört vid brand.

Administrativ historik

Namn
Älekulla
Geo-id
156316000
Tid
0 - 9999