Västra Strö

Forkod
128505
Namn
Västra Strö
Alias
Onströ, Strö
Län
Skåne
Pastorat
-1946 Bosarp, 1947-1961 Trollenäs, 1962- Stehag.
Husförhörslängd
(1697), 1815-.

Administrativ historik

Namn
Västra strö
Geo-id
128505000
Tid
0 - 9999