Västra Torup

Forkod
118322
Namn
Västra Torup
Alias
Torup
Län
Kristianstads
Pastorat
Röke.
Husförhörslängd
(1683), 1824-

Administrativ historik

Namn
Västra torup
Geo-id
118322000
Tid
0 - 9999