Västra Vemmerlöv

Forkod
128704
Namn
Västra Vemmerlöv
Alias
Vemmerlöv
Län
Skåne
Pastorat
Hammarlöv.
Husförhörslängd
(1683), 1821-.

Administrativ historik

Namn
Västra vemmerlöv
Geo-id
128704000
Tid
0 - 9999