Veckholm

Forkod
38114
Namn
Veckholm
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Veckholm, Kungs-Husby och Torsvi, 1962- Veckholm, Kungs-Husby, Torsvi, Lillkyrka, Boglösa och Vallby.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Veckholm
Geo-id
38114000
Tid
0 - 9999