Vedby

Forkod
116602
Namn
Vedby
Län
Kristianstads
Pastorat
Gråmanstorp
Husförhörslängd
(1683), 1818-.
Arkiv
1781-06-20 förstört av brand.

Administrativ historik

Namn
Vedby
Geo-id
116602000
Tid
0 - 9999