Vena kbfd

Forkod
86000
Namn
Vena kbfd
Indelning
1919-04-06 kyrkobokföringsområde inom Vena församling, 1937-01-01 kbfd, 1954-12-31 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Kalmar
Husförhörslängd
1919-1954.